Asociații și fundații

Oferim pachete complete de servicii atât pentru Organizatii Non Guvernamentale (ONG) cât şi pentru Asociaţii de proprietari sau Case de Ajutor Reciproc :

  • identificarea scopului ONGului, rezervarea numelui, a sediului, redactarea tuturor actelor necesare şi înregistrarea asociaţiei sau fundaţiei la instanţa competentă
  • redactarea şi înregistrare modificărilor aduse actelor constitutive, membrii ONGului, schimbări de sediu, consiliu director, cenzori
  • constituirea asociatiei de proprietari si inregistrarea ei la organele abilitate
  • consultanţă în activitatea ONGului, convocarea Adunării Generale, contestarea hotărârilor etc.